Tăng chiều cao cho xe để chống ngập lụt

m88:  Tăng chiều cao cho xe để chống ngập lụt

Minh Phương (Theo SCMP)

Thanh Quý : m88 m88