Thẻ: ông Tây

Thể thao

Ông Tây thích dọn rác

Hà Nội- James Joseph Kendall (42 tuổi) không thể quên sự ngạc nhiên khi thấy những nữ lao công đẩy xe rác cao gấp đôi người, trong lần đầu đến Việt Nam 9 năm trước. - VnExpress